Boliglånsiden en del av FlexiFinans

By: Jonny Thilesen

Penger til bolig er en stor del av økonomien til de fleste voksne Nordmenn, og penger til boligkjøp er stort sett boligfinansiering.

Boligfinansiering i forbindelse med kjøp av hus, leilighet og hytte kan søkes som annuitetslån eller serielån, og med fast eller flytende rente.

Eksempel/boliglån på 2 mill: Eff.rente: 2,29%/25år, kost 621.475, tot 2.621.475

For noen kan det være aktuelt med fullfinansiering og da trenger man en bank som er behjelpelig med å finne gode løsninger.
På våre nettsider kan man få hjelp til å finansiere kjøp av enebolig, rekkehus, leilighet, fritidseiendom eller tomt. Lånet kan benyttes til kjøp av selveid bolig eller i borettslag. Et boliglån er en del av din hverdag som boligeier. Ved å benytte deg av rett bank kan du få tilbud om det lånet som passer best for deg.

Her kan du søke boligfinansiering.

Rentebetingelser vil variere i takt med markedet og vil også avhenge av belåningsgrad på panteobjektet, samt søkers økonomi og hva slags bolig det skal taes pant i. For å få et endelig tilsagn er banken avhengig av å få takst eller verdibekreftelse på panteobjektet, samt flere detaljer om din økonomi. Eiendomsmegleren kan i de fleste tilfeller gi en verdiansettelse dersom det ikke foreligger takst. Forøvrig vil vi fraråde å gi bud på bolig/eiendom uten takst og/eller tilstandsrapport.

Her på Boliglånsiden til FlexiFinans slipper du å ta kontakt med en og en bank. Bruk sammenlignsfunksjonen og få tilbud om boliglån fra en hel rekke av banker.

Klikk her for å starte det hele


 

FlexiFinans viser deg fleksible låneløsninger

Selv om du kan ha gjeldsproblemer kan det være muligheter – les mer her

Mer Flexi Blog